Tjänsteinnehavarbeslut

Beslut av tjänsteinnehavare publiceras på webbplatsen för tjänsteinnehavarbeslut, ifall kommuninvånaren har rätt att ansöka om ändring i beslutet.

Besluten finns för påseende på internet under den utsatta tiden, som oftast är 22 dagar.

Tjänsteinnehavarbeslut