Tips om tryggt beteende på webben

I takt med att samhället har blivit digitaliserat har också användningen av datanät som verktyg för olaglig verksamhet ökat, och trenden fortsätter kraftigt när tjänster i en allt högre grad flyttas till webben. 

Säkerhetsarbetsgruppen för östra Nyland har gjort ett sammandrag av ärenden som gör det lättare att sköta ärenden på webben och i telefon. I sammandraget ger vi tips och grundläggande anvisningar om hur du kan agera tryggt och ansvarsfullt på webben. Våra tips kan också användas som minneslista. Sköt om dina digitala fotspår som du lämnar efter dig och din identitet, kom ihåg källkritik och uppdateringar samt ett sakligt beteende. När du följer dessa principer har du redan ett gott dataskydd.

10 tips om tryggt beteende på webben och i telefon