Tillsynen över vattenverk och vattenandelslag

Ett vattenverk ansvarar för kvaliteten på det vatten som tillhandahålls. Vattenverket ska också regelbundet informera vattenanvändarna om vattnets kvalitet.

Anläggning som levererar hushållsvatten och som har egen produktion eller behandling av vatten ska senast tre månader innan man planerar inleda eller göra ändringar i verksamheten ansöka om godkännande av verksamheten. Vattenverket ska i sin ansökan påvisa att vattenbehandlingen är tillräckligt effektiv med beaktande av råvattnets kvalitet och eventuella risker samt att vattnets säkerhet och kvalitet kan garanteras.

Senast 30 dygn innan verksamheten inleds ska en skriftlig anmälan göras till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om följande verksamheter inom ett vattendistributionsområde:

  • anläggningar som levererar hushållsvatten och vattenandelslag som köper sitt vatten
  • hushållsvattenbrunn som är gemensam för flera fastigheter (antalet vattenanvändare är över 50 eller den levererade vattenmängden minst 10 m3/dygn)

Blankett för ansökan om godkännande av anläggning eller för anmälan om vattendistributionsområde

Då eget brunnsvatten används som ett led i offentlig eller kommersiell verksamhet (t.ex. föreningslokal, livsmedelslokal eller inkvarteringslokal), får den kommunala hälsoskyddsmyndigheten information om detta i samband med den anmälan som görs om verksamheten.

När verksamhetsutövaren byts, ska den nya verksamhetsutövaren underrätta den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om saken.