Tillstånd inom kommuntekniken söks i fortsättningen hos tjänsten Lupapiste