Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.borga.fi och har upprättats 30.10.2019. Den digitala tjänstens tillgänglighet har bedömts av Avaava Digital Oy 22.4.2018.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

Kontraster

Lindriga underskridningar av kontrastvärden.

Brister i den semantiska strukturen

Vissa brister i den logiska ordningen på rubrikerna på innehållssidorna. Den logiska ordningen på rubrikerna ses över och åtgärdas i samband med produktionen av innehåll.

Navigering

På webbplatsen används olika navigeringsmetoder. Staden strävar efter att göra navigeringen enhetlig och se till att stadens centrala tjänster är lätta att hitta.

Textmotsvarigheter

Textmotsvarighet saknas för en del bilder, länkar och videor. Bristerna åtgärdas i samband med produktionen av innehåll.

PDF-filer

En del av PDF-filerna uppfyller inte tillgänglighetskraven. PDF-filernas tillgänglighet säkerställs i samband med produktionen av innehåll.

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta det för oss med ett webbformulär så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen:

Ge respons om tillgängligheten med detta webbformulär

Du kan också ta kontakt per e-post: kompassi@porvoo.fi
eller besöka stadens servicekontor Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå

Tillsynsmyndighet

Kontakta först oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000