Tillgängligheten till naturobjekt i nationalstadsparken i Borgå förbättras