Tillfälliga konstverk

Pumphuset

Pumphuset i Kokon fick en ny uppsyn under sommaren 2015. Bildkonstnärerna Kim Somervuori och Teemu Mäenpää målade och hade en gatukonstverkstad på gång vid Pumphuset i Kokon. Byggnaden, som tidigare var ett vattenreningsverk. Alla över 15 år fick vara med.
Konstverkstaden var en del av Västra åstrandens konstprogram samt sommarens Street Art -tema i Borgå.

Evenemanget arrangerades av Borgå Stads kulturtjänster i samarbete med Borgå Museum. Evenemanget fick bidrag av Centret för konstfrämjande och huvudsponsorn var Borgå Vatten.

Konstprojekt för de unga

Länskonstnären i Nyland Marjaana Jaranne och studeranden vid Porvoon Ammattiopisto Amisto verkställde ett gemensamt konstprojekt i augusti 2015.

Amistos elever vid linjen för ytbehandling målade. Tillsammans med dem bearbetade Jesse Pasanen och Jenni Väisänen den 45 meter långa väggen. De är kända för gemenskapen Street Art Vantaa (http://streetartvantaa.com). Med fanns också den mexikanska gatukonstnären BNER.

Sommarutställning av Porvoon taitelijaseura 2015

Konstprogrammets grupp för konstanskaffning beställde tillfälliga konstverk av Porvoon taiteilijaseura till området för Västra åstrandens konstprogram. Sommarutställningens konstverk fanns till påseende under hela sommaren och fram till slutet på september. Kurator för utställningen var bildkonstnären Kaisu Koivisto.

Utställningen omfattade verk av följande konstnärer: Kirsi Kaulanen och Aaron Heino, Malena Granqvist, Antti Raatikainen och Majbritt Huovila, Tuula Heikkilä, Paula Nordfors och Laura Hyyti.

Konstfabrikens presenning

Bildkonstnärerna Petri Hytönen och Jenni Tuominen målade en bild på den stora presenningen som täckte Konstfabrikens vägg på sommaren 2015. Konstverket nedmonterades efter reparationerna på byggnaden blev klara.