Tillfälliga ändringar i trafiken på Blinkons område i Kullo 29.10.