Tillfällig utdelning av dricksvatten börjar i Borgå