Tilläggsrekommendationer för att minska spridningen av corona i Borgå