Till media

Borgå stad

För kännedom till redaktioner

21.5.2019

 

Välkommen till Borgå konstskola för att bekanta er med en skattkarta torsdag 23.5 kl. 10.30, Brunnsgatan 40.

Den här våren har Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik infört Mini-Kultis, alltså en plan för kulturfostran som är riktad till barn under skolåldern. Enligt den har varje barn rätt att delta i ett kulturevenemang eller en kulturverkstad under året.

Vi önskar representanter för media välkomna att bekanta sig med Borgå konstskolas Mini-Kultis-verksamhet torsdagen den 23 maj kl. 10.30, då Steinerdaghemmet Regnbågen arbetar med temat vikingar.

Borgå konstskola har till stöd för Mini-Kultis skapat ett pussel i form av en skattkarta, där varje kulturupplevelse representerar en bit i pusslet. Skattkartan är en färgläggningsuppgift, där barnet efter att ha deltagit i en aktivitet färglägger den pusselbit som motsvarar kulturupplevelsen i fråga. Målet är att barnet under sina år i småbarnspedagogiken ska samla alla bitar i pusslet. Skattkartan bifogas till barnets plan för småbarnspedagogik och personalen inom småbarnspedagogiken följer upp att den genomförs.

Verksamheten i anslutning till Mini-Kultis arrangeras av Borgå stads kultur- och fritidstjänster, Borgå naturskola och Borgå museum i samarbete med Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik och flera andra samarbetsparter. Verksamheten är avgiftsfri för barnen.

Mini-Kultis program: https://www.borga.fi/mini-kultis

Mera information:

- konstlärare Irina Sorsa, tfn 040 482 3335, irina.sorsa@porvoo.fi

- kulturkoordinator Sini Kallio, tfn 040 676 3005, sini.kallio@porvoo.fi