Tidtabellen för acceleratorn

Acceleratorn för hållbara levnadsvanor påbörjades i januari och avslutas i mars.

  • Vecka 1: Hushållen beräknar sina koldioxid- och materialavtryck med ett webbverktyg.
  • Verkstad för färdplaner 14.1.2021: Hushållen utarbetar en färdplan för mer hållbara levnadsvanor. Verkstaden hålls på distans.
  • Veckor 4-7: Under testperioden provar hushållen på några vardagsgärningar de valde till sin färdplan.
  • Framtidsverkstad 3.3.2021: På verkstaden presenterar vi resultaten av acceleratorn och diskuterar framtiden. Vad behövs för att en hållbar vardag blir möjlig?