Tidsbokningar till servicehemmens besöksstugor börjar