Tidigt stöd betonas i den färska välfärdsplanen för barn och unga