Terrängarbetena i anslutning till kulturmiljöutredningen påbörjas