Terminsavgifter vid Borgånejdens musikinstitut

Terminsavgiften faktureras huvudsakligen två gånger i läsåret.
Terminsavgiften faktureras för hela terminen även om eleven avbryter sina studier mitt under pågående termin.

Kom ihåg att meddela kansliet skriftligt om ditt barn slutar i musiklekskolan.

Studierätten kan avbrytas på grund av obetalda terminsavgifter, tills de till betalning förfallna avgifterna betalas.

Terminsavgifter

i kraft från och med den 1.8.2017

Inskrivningsavgift för nya elever, 20 €

Syskonrabatt 10% beviljas från den lägsta terminsavgifter
- gäller ej bildkonstskola, specialgrupper, musikverkstad, mångdimensionell undervisning samt grund-/institutsnivåns elever


Musiklekskola

Musiklekskola från 0 mån och barn under skolåldern
30 lektioner + 5 evenemang/läsår          
lektion 30 – 45 minuter, 81–105 €/termin/elev          

Instrumentgrupper: blockflöjt-, djembetrumma- och kantelegrupper, 125 €/termin/elev            

Dansande muskare i samarbete med Tanssiva Porvoo (3 mån-6 åringar)
30 lektioner + 5 evenemang/läsår
lektion 45 minuter, 145 €/termin/elev                 

Bildmusiklekskola, i samarbete med Konstskolan (ej syskonrabatt)
31 lektioner + 3 evenemang/läsår
- barn under 3 år (en förälder + ett barn), 60 minuter/vecka, 170 €/termin/elev
- barn i 3–10-års ålder, 2x45 minuter/vecka, 170 €/termin/elev


Förberedande undervisning

(ej för elever i grund- och institutnivå)

Instrumenthyra (betalning gäller för barn över 7år), 45 €/termin
(instrumenthyran återbetalas inte under pågående termin)
 
Instrumentundervisning                                                                    
- 15 lektioner x 15 minuter, gruppundervisning/termin, 145 €/termin/elev     
   ifall ingen grupp bildas är lektionslängden 15 minuter
- 15 lektioner x 30 minuter, individuell undervisning/termin, 290 €/termin/elev 

Blåsorkestrarna A-B-C   
orkestrarna: 15 lektioner x 60 minuter/termin och instrumentspecifika grupplektioner, 145 €/termin/elev
- D - Junior Big Band, inga instrumentspecifika lektioner, 145 €/termin/elev 

Bändskola        
15 lektionerx 60 minuter/termin, 145 €/termin/elev

Dansgrupperna   
15 lektioner x 45 minuter/termin
- Barndans (3–8 åringar), 105 €/termin/elev
- Dansundervisning (9–12 åringar), 145 €/termin/elev

Folkmusik   
15 lektioner/termin, 145 €/termin/elev
lektionslängd: 30 minuter/2 elever, 45 minuter/3 elever, 60 minuter/4 elever 

Musikdrama                                                                 
15 lektioner/termin, lektion 2 X 45 minuter, 170 €/termin/elev


Undervisning på grund- och musikinstitutsnivå

undervisning 35 studieveckor/läsår, inkluderar musikens gestaltning och samspel
1:a barnet, 270 €/termin 
2:a barnet, 220 €/termin   
3:e barnet, 150 €/termin   
4:e barnet, 110 €/termin

Utökad undervisning i huvudämne    
35 studieveckor x 15 minuter/läsår, förlängd lektion, 120 €/termin                        

Biämne                                                                         
35 studieveckor x 30 minuter/läsår, 195 €/termin

Instrumenthyra för elever i grund- och musikinstitutsnivå
instrument (ej kontrabas), 85 €/termin    
kontrabas, 100 €/termin

Instrumenthyran återbetalas inte under pågående termin


Mångdimensionell undervisning (allmänna lärokursen) 

Instrument- och sångundervisning, lektionslängd 30 minuter
undervisningens antal:
4 - 8 lektioner, 100 - 200 €                                          
10 - 35 lektioner, 250 - 875 €                 


Övriga avgifter        

Fritt ackompanjemang: piano, gitarr, dragspel
- övriga elever vid musikinstitutet, 45 minuter/2 elever/grupp, 75 €/termin/elev     
- utomstående deltagare, 45 minuter/2 elever/grupp, 170 €/termin/elev

 
Uthyrning av instrument för utomstående
-uthyrning  (ej kontrabas), 130 €/termin
-uthyrning av kontrabas för utomstående, 160 €/termin
Instrumenthyran återbetalas inte under pågående termin)

Utomståendes nivåprestationer          
- grundnivåerna 1–3, 180 €                      
- musikinstitutsnivå I, 270 €                     
- musikens gestaltning (muge), 110 €                           
Priset inklderar nämndens arvoden, bedömning samt ett intyg)

Utomstående deltagare i kör, orkester eller musikens gestaltningsämnen, 73 € /termin/elev/grupp 

Nytt avgångsbetyg, 50 €


Fakturering

Terminsavgifterna faktureras två gånger per termin. Avgifterna betalas inte tillbaka om musiklekskolan avbryts efter 30.9.2019 på hösten eller efter 15.2.2020 på våren.

Rätten till ändringar förbehålls.