Terminsavgifter för bildkonst

Grundundervisning och verkstäder

Småbarnsstadiet och grundundervisning för 6–11-åringar: 2 h/vecka, 130 €/termin (260 €/år)
Grundundervisning för 11-åringar (miniverkstäder): 3 h/vecka, 170 €/termin (340 €/år)
Fördjupade studier, verkstäder 3 h/vecka, 170 €/termin (340 €/år)

Bildmusiklekis

Familjegrupper, 0–3-åringar + föräldrar: 60 min/vecka, 170 €/termin (340 €/år)
3–9-åringar: 2 h/vecka, 170 €/termin (340 €/år)

Konstikas

160 €/mån (innefattar konstskolegruppavgift och tvärkonstnärligt undervisning).

Veckosluts- och sommarkurser

Kurspriserna meddelas i kursprogrammet.

Rabatter

Familjerabatt ges ej på grund av Borgå stads sparprogramm.

En elev som studerar i en verkstad kan delta i en annan verkstad för halva priset.

Bra att veta om avgifter

Priserna berör elever som är skrivna i Borgå. Även personer från andra kommuner kan delta i undervisningen. De betalar ett självkostnadspris, vilket är cirka 30 procent högre än normalpriset.

Avgiftsblanketterna skickas hem till eleven per post i början av läsåret.

Konstskolans och bildmusiklekis inskrivningsavgift är 20 euro. Nya elever betalar den i samband med första terminsavgiften. Inskrivningsavgiften betalas endast en gång och berättigar till två besök.

Om en elev avbryter sina studier inom de fem första gångerna uppbärs halva terminsavgiften, därefter uppbärs hela terminsavgiften. Avbrottet meddelas skriftligen till Konstskolans kansli.

Om en tidigare terminsavgift är obetald då följande termin inleds, mister eleven sin studieplats.