Teman för årsdagarna för nationalstadsparken i Borgå

Nationalstadsparken i Borgå grundades den 18 maj 2010. Årsdagen har firats sedan dess årligen i samarbete med områdets största markägarna och övriga partner.

Dagens program är öppet för alla borgåbor och turister. I programmet finns avgiftsfria föreläsningar om aktuella teman och guidade turer på olika platser.

2018 Empirestadsdelen i Borgå

12.5.2018 Borgå Gymnasium: byggd kulturmiljö, empirestadsdelen med konstnärernas ögon, Borgå Gymnasium och dess bibliotek. Resultaten av invånarenkäten om området. Guidningar: stadspromenad i empirestadsdelen, samtidigt diskussion om kompletterande byggande, ekonomibyggnaderna vid Runebergshemmet och Fredrikas trädgård.

2017 Landskap i konsten

20.5.2017 Konstfabriken, Bio Rex: Albert Edelfelts verk med Borgåmotiv och målningsplatser, stadskonst på västra åstranden. Guidningar: konstnärsgravar och gravmonument på Näse begravningsplats, Stensböle gård, konstverk i Runebergshemmet, Edelfeltsalongen i Haiko gård och Albert Edelfelts ateljémuseum.

2016 Landskapet berättar om det förflutna

21.6.2016 Konstfabriken, Konsthallen: Fornminnen och växtlighet vid Borgbacken och Maren, förändringar i kulturlandskapet och vård av kulturlandskapet. Guidningar vid Borgbacken och Maren och identifiering av fåglar utgående från ljud.

2015 Borgå å – En levande å i staden

16.5.2015 Konstfabriken, Konsthallen: Regndroppens väg genom Borgå till havet (Borgå vatten). Historia om byggandet vid åstranden och planläggningen i dag, utredningar om stadsstränderna i centrum. I en workshop diskuterades idéer för användningen av åstränderna.

2014 Fågellivet och närskogarna

17.5.2014 Holmska köpmansgården: natur, fåglar och skogar, naturskyddsområden. Information om kartläggning av fågelarter och om utarbetandet av skötsel- och nyttjandeplanen för nationalstadsparken och deltagande i arbetet. Guidningar: Stensböle gård och Fredrikas trädgård.

2013 Då blommorna kom till trädgårdarna

18.5.2013 Kulturhuset Grand: temat var historiska trädgårdar, skötsel av gamla trädgårdar och iståndsättandet av Runebergsesplanaden. Guidningar: Fredrikas trädgård, gården vid Holmska köpmansgården och Stensböle gård.

2012 Park- och skogsmiljön

18.5.2012 Konstfabriken: fotoutställning om parkerna i Borgå, presentation av utkastet till restaureringsplan för Runebergsesplanaden och skogsplanering för nationalstadsparken. Eleverna i klass 1A i Keskuskoulu guidade i Stadsparken. Guidningar i August Eklöfs park och i parkskogen på Jonasbacken. Öppet hus i museer och Fredrikas trädgård.

2011 Planarbetet för åstranden

21.5.2011 Kulturhuset Grand: vardagsrum i stadscentrum, detaljplanearbetet för åstranden, paneldiskussion om användningen av åstranden. Utställning av eleverna i Borgå kulturskola: Kulturorientering i nationalstadsparken. Guidad promenad vid åstranden.

2010 Staden kors och tvärs (inrättningsåret)

22.5.2010 Kommungården: presentation av nationalstadsparken, bilder och kartor. Guidningar vid kultur- och naturplatser, Gamla stan i Borgå, museer, Näse begravningsplats, fågeltornet i Ruskis, guidning om kulturväxter i Gamla stan i Borgå och vid Stensböle gård. Ett gemensamt spetskonstverk och ledd promenad och motion i nationalstadsparken. Fritt inträde till museer och Fredrikas trädgård. För barn: Vid Marens strand kunde barnen bli bekanta med vattenkryp, och i Gamla stan i Borgå visade pigan Stina hur vårsysslor gjordes förr i tiden.