Telefonväxelns verksamhet har utretts och åtgärdats