Tekniska problem i simskolornas elektroniska anmälningssystem utreds