Team Borgå – staden öppnade en mobil gemenskap för invånarna