Skip to content

Team Borgå – staden öppnade en mobil gemenskap för invånarna

.

Borgå stad har tagit i bruk en ny kanal där invånarna enkelt kan påverka. Team Borgå är en mobil gemenskap med hjälp av vilken Borgåborna och Borgå stad gemensamt kan utveckla drömmarnas hemstad. Invånarna som laddar ned den avgiftsfria applikationen i sin smarttelefon kan via snabbenkäter påverka utvecklingen av staden och samtidigt få veta om stadens aktuella ärenden.

– Med hjälp av applikationen Team Borgå får vi värdefull information om invånarnas önskemål och idéer. Vi önskar att Borgå på detta sätt blir en stad som allt mer liknar sina invånare, berättar kommunikationschef Aino-Marja Kontio.  

– Vi vill så mycket som möjligt nå olika invånargrupper – också sådana invånare som inte tidigare har varit med om att utveckla stadens tjänster. 

Snabbenkät om utvecklingen av anslutningsparkeringsområden 

Den första snabbenkäten i applikationen Team Borgå har öppnats. Enkäten gäller utvecklingen av stadens anslutningsparkeringsområden. 

– Över 7500 Borgåbor arbetar i huvudstadsregionen eller utanför Borgå. Cirka 140 bussturer trafikerar dagligen till huvudstadsregionen. Anslutningsparkeringen gör det lättare att resa till huvudstadsregionen med hjälp av kollektivtrafiken och en ökad användning av kollektivtrafik minskar å sin sida Borgås utsläpp av växthusgaser, beskriver biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. 

– Med hjälp av Team Borgå utreder vi invånarnas åsikter om stadens anslutningsparkeringsområden. Skulle till exempel en täckning av parkeringsområdet eller utbudet av servicestations- och kafétjänster resultera i ökad anslutningsparkering och användning av kollektivtrafiken? 

Nya enkäter med några veckors mellanrum 

Den avgiftsfria applikationen kan laddas ned till Android-telefoner från Google Play och till iPhone från App Store. Applikationen utnyttjar positionsdata och kräver en nätförbindelse för att fungera. 

I fortsättningen kommer nya enkäter att publiceras regelbundet med några veckors mellanrum. När applikationen har laddats ned frågas användaren om han eller hon vill veta när en ny enkät finns att få. Genom att samtycka till detta får användaren automatiskt ett meddelande när applikationen har nytt innehåll. 

Om användaren vill kan hen ge sitt namn i samband med enkäterna men fältet kan också lämnas blankt. Således kan applikationen användas helt anonymt. Några bakgrundsfrågor såsom t.ex. användarens ålder måste fyllas i för att analyseringen av data kan ge så stor nytta som möjligt. 

Mobilapplikationen är utvecklad av Future Dialog och likadana applikationer har på ett lyckat sätt tagits i bruk också i andra städer såsom t.ex. Lahtis, Joensuu, Uleåborg, Tammerfors och Hollola. 

Ytterligare uppgifter: 

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, tfn 019 520 2221, fvs@porvoo.fi
Kommunikationschef Aino-Marja Kontio, tfn 040 354 9966, aino-marja.kontio@porvoo.fi 

Team Borgå presenterar sig på staden 

Under vecka 48 presenterar Team Borgå sig på staden. Information, hjälp och anvisningar kring ibruktagandet av applikationen ges 

  • 27.11 S-market i Näse kl. 15–18
  • 28.11 Busstationen kl. 7–8.30
  • 29.11 Köpcentret Lundi kl. 12–15
  • 30.11 S-market i Vårberga kl. 15–18
  • 1.12 K-Supermarket i Östermalm kl. 15–18

24.11.2017 9:28

Categories: Förvaltning Team Borgå