Team Borgå-enkäter om trafikförsöken, idrottsplatser och konditionstrapporna i sommar