Team Borgå-enkäten om anslutningsparkeringsområden: Invånare är redo att använda mer kollektivtrafik