Dessa kan även intressera dig

Tävlingar och övningar med motordrivet fordon i terrängen

Terrängtrafiklagen reglerar användningen av motordrivna fordon i terrängen. För anordnande av tävlingar eller övningar med motordrivna fordon i terräng ska tillstånd sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.

  • Tillstånd ska sökas om tävlingar ordnas återkommande eller permanent i samma terräng.
  • Tillstånd ska ansökas också för anordnande av ett enstaka evenemang, om detta kan väntas med-föra avsevärda men för naturen, den övriga miljön, bosättningen, allmänt rekreationsbruk, fisket eller något annat allmänt eller enskilt intresse.
  • För verksamheten ska också fås skriftligt tillstånd av områdets ägare.