Dessa kan även intressera dig

Tävlingar och övningar med motordriven farkost

Bestämmelser om tävlingar med motorbåtar och vattenskotrar samt andra motordrivna farkoster ingår i sjötrafiklagen. För anordnande av tävlingar eller övningar med motordrivna farkoster ska tillstånd sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.

  • Tillstånd ska sökas om tävlingar ordnas återkommande eller permanent i samma vattenområde. 
  • Tillstånd ska också sökas för anordnande av ett enskilt evenemang, om evenemanget förväntas orsaka betydande olägenheter för miljön.
  • Vattenområdets ägare ska ge sitt samtycke till tillståndet. 
  • Tillståndsansökan kan formuleras fritt.
  • Ansökan riktas till byggnads- och miljönämnden och skickas till stadens servicekontor Kompassen .
  • Om evenemanget ordnas i Borgå och dessutom i någon grannkommun skickas ansökan till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.
  • Tillstånd till tävling eller övning som genomförs på flera centralers område beviljas av den närings-, trafik- och miljöcentral på vars verksamhetsområde tävlingen eller övningen huvudsakligen genomförs.