Tätare östnyländskt samarbete inom hemsjukhusverksamheten behandlas i social- och hälsovårdsnämnden