Tandvårdens tidsbeställning och information

Tidsbeställning och information

Mån.–fre. 8–15.00
Tfn 019 520 4330

Du får en påminnelse som textmeddelande en dag före den reserverade tiden. Tidsbokningen är bindande. Om du försenar dig mera än 15 minuter från den reserverade tiden, anses det som en uteblivning, och du faktureras enligt taxan för vårdavgifter.

Om tiden är reserverad till smidig munklinik får du tre textmeddelanden om tiden. Det första meddelandet genast då tiden reserveras, det andra ett dygn innan tiden och det tredje meddelandet en halv timme före den exakta tiden.

Du observerar väl att textmeddelandeservicen är en tilläggstjänst som man inte alltid kan lita på, det kan förekomma avbrott i tjänsten. Fastän meddelandet inte kommer, är tidsbokningen ändå gällande och en räkning för en oanvänd tid som inte avbokats faktureras för över 15 år fyllda patienter enligt taxan för patientavgifter.

Du kan avboka tiden på tidsbeställningens telefonsvarare dygnet runt.

Tiden borde dock avbokas senast 24 timmar före överenskommen mottagningstid.

Avgifter

Elektronisk tidsbeställning

Vid munhälsovården kan man flytta tider till 1,5-, 3- och 5 åriga  munhälsogranskning hos tandskötaren, eller reservera tider till barn i dessa åldersgrupper om man fått ett kallelsebrev från tandkliniken

Kvälls- och veckoslutsjour

i Helsingfors, också söckenhelger
Kvällar kl. 14–21
Veckoslut och söckenhelger kl. 8–21
Boka tid tfn 09 4717 1110

Borgå stads kvälls- och veckoslutsjour för munhälsovården sköts från och med lördag 7.12.2019 på Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Besöksadressen är Haartmansgatan 4, byggnad 12 (Mejlans sjukhusområde)

Munhälsovårdens kvälls- och veckoslutsjour är avsedd för patienter som behöver akut vård. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon. Kontakta tandläkarjouren genom tidsbokningens telefonnummer 09 4717 1110. Vänligen ring alltid först innan du kommer till jourmottagningen.

Lär dig känna igen behovet av akut vård

Hård värk i tänderna eller käkarna

 • Ihållande värk från ett par timmar upp till ett par dagar. 
 • Värkmedicin hjälper inte.
 • Värken är invalidiserande, du kan inte sova eller äta och inte arbeta.

I käkområdet

 • Svullnad
 • Feber är ett tecken på inflammation
 • Svårt att öppna munnen, munnen öppnar sig bara på liten springa (två fingrar).

Olycksfall

 • Fraktur.
 • Tanden har flyttat på sig. 
 • Skador på bindväven.

Kontakta tandvården också om

 • Tanden känns öm eller blir mörk.
 • Tanden blir värmekänslig.
 • En varböld uppstår på tandköttet vid tanden.

Tandolyckor