Skip to content

Tandvården centraliseras till Näse

Tandklinikerna vid Linnajoen koulu, Kvarnbackens skola och Pääskytien koulu föreslås bli flyttade till Näse. Därför kommer man att renovera nya behandlingsrum vid Näse tandklinik. Med hjälp av en mobil vårdenhet kan munhälsovårdens tjänster i fortsättningen ges vid flera skolor och servicehus för äldre. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar ärendet vid sitt möte den 15 augusti.

Munhälsovården i Borgå omfattar för tillfället en större klinik vid Näse hälsovårdscentral och fyra mindre i samband med olika skolor. Administrativa utrymmen vid Näse tandklinik kan renoveras till fyra nya behandlingsrum, och därefter kan tre tandkliniker kan flytta till Näse. Renoveringskostnaderna beräknas vara 250 000 euro. I fortsättningen utreds också flyttning av tandkliniken vid Lyceiparkens skola till Näse tandklinik.

– Med tanke på ekonomin och verksamheten är det vettigt att flytta verksamheten vid små tandkliniker till Näse. Detta förbättrar tillgången på vård för alla åldersgrupper, I en stor enhet är verksamheten mindre sårbar i händelse av personalens frånvaro, konstaterar servicedirektör Kati Liukko. 

För munhälsovård har det redan tidigare skaffats en mobil vårdenhet. Denna mobila enhet har redan prövats i servicehus för äldre. Den mobila vårdenheten lämpar sig bra också för undersökning av skolelevers munhälsa. Med hjälp av en mobil behandlingsenhet kan undersökningar kunna utföras vid varje skola, vilket ökar jämlikhet hos lågstadieelever.

– Modellen En smidig munklinik togs i bruk i april och den har visat sig fungera väldigt bra. Den här serviceformen kan också utvecklas vidare när verksamheten och personalen koncentreras till samma lokaler. Det skulle vara ändamålsenligt att också högstadieeleverna omfattas av Smidiga munkliniken där all tandvård kan ske under ett och samma besök. Det här förbättrar vårdresultaten eftersom högstadieeleverna i synnerhet ofta låter bli att komma till behandlingar, berättar Liukko.

 

Ytterligare upplysningar:

Servicedirektör Kati Liukko, tjänster för vuxna, tfn 040 489 1763, kati.liukko@porvoo.fi

 

 

 

9.8.2017 11:28