Tandvård

Aktuellt

Faktureringen ändras från och med den 29.11.2017. Alla räkningar skickas härefter per post till patienten.

Den här veckan

Du får icke brådskande tandvård om ca. 48 dagar.

Enligt hälsostationernas Happy Or Not-förfrågningar var 97 procent av klienterna nöjda med våra tjänster under vecka 6. Tack till alla som besvarade vår förfrågan.

Tandvården omfattar

  • förebyggande tandvård
  • bastandvård
  • begränsad specialtandvård

Första hjälpen ges till alla som lider av akut värk, inflammation, olycksfall eller av annat brådskande skäl.
Specialtandvårdstjänsterna omfattar tandreglering, munkirurgi och behandling av tandlossning.  Till specialistvård kommer man med en remiss från hälsocentralens tandläkare.

Byte av tandklinik

Du kan fritt välja den hälsocentral som ska sköta dina tänder. Du kan byta klinik en gång om året.

Meddela bytet skriftligt till den nuvarande och den nya tandkliniken. En påbörjad behandling slutförs på den klinik, där den påbörjades. Bytet sker vid början av följande vårdåtgärd.

Läs mer

Om tandvård och munhälsa i länkarna nedan från Tandläkarförbundet och Institutionen för odontologi vid Helsingfors universitet.