Tandvård

Kom inte till mottagningen om du är sjuk

Avboka din icke-brådskande tandvårdstid om:

  • du har varit utomlands inom de senaste 10 dygnen och ditt coronavaccinskydd är otillräckligt
  • du har insjuknat i corona inom de senaste 14 dygnen
  • du har försatts i karantän eller är i frivillig karantän
  • du har symptom som tyder på flunsa eller coronainfektion.

Innan din vårdtid bör du vara symptomfri i två dygn. I ovannämnda fall ger vi endast akut tandvård. Boka tid per telefon.

Coronasymptom är ett eller flera av följande symptom: feber, hosta, ont i halsen, snuva, andnöd, förändringar i lukt- och smaksinnet, magont och/eller diarré utan en klar orsak, huvudvärk, trötthet och nysningar.

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år.

Kundnöjdhet

Kundnöjdheten uppföljs med hjälp av WOTT apparatens rapport.

Munhälsovården omfattar

  • förebyggande tandvård
  • bastandvård
  • begränsad specialtandvård

Första hjälpen ges till alla som lider av akut värk, inflammation, olycksfall eller av annat brådskande skäl.
Specialtandvårdstjänsterna omfattar tandreglering, munkirurgi och behandling av tandlossning.  Till specialistvård kommer man med en remiss från hälsocentralens tandläkare.

Byte av tandklinik

Du kan fritt välja den hälsocentral som ska sköta dina tänder. Du kan byta klinik en gång om året.

Meddela bytet skriftligt till den nuvarande och den nya tandkliniken. En påbörjad behandling slutförs på den klinik, där den påbörjades. Bytet sker vid början av följande vårdåtgärd.

Att sköta ärenden i stället för en annan person

Då du sköter ärenden i stället för en annan person som fyllt 15 år skall du ha ett skriftligt lov av i fråga varande person för att få göra det. Du kan inte boka tid eller få några som helst uppgifter angående en annan person om du inte har en undertecknad skriftlig fullmakt av personen du företräder.

Fullmakt för att sköta ärenden i stället för en annan

Läs mer

Om tandvård och munhälsa i länkarna nedan från Tandläkarförbundet och Institutionen för odontologi vid Helsingfors universitet.

Under vecka 2

Kom du till icke brådskande tandvård

  • till tandläkare inom 71 dagar
  • till munhygienist inom 78 dagar
  • till smidig munklinik inom 51 dagar.