Tandvård

Kom inte till mottagningen om du är sjuk

Avboka din tandvårdstid om du har symptom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, förändringar i lukt- och smaksinnet eller om du har ont i magen och/eller diarré eller om du har varit i närkontakt med en person, som insjuknat i coronavirusinfektion eller om du varit utomlands de närmaste två veckorna.

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år.

Kundnöjdhet

Kundnöjdheten uppföljs med hjälp av WOTT apparatens rapport.

Munhälsovården omfattar

  • förebyggande tandvård
  • bastandvård
  • begränsad specialtandvård

Första hjälpen ges till alla som lider av akut värk, inflammation, olycksfall eller av annat brådskande skäl.
Specialtandvårdstjänsterna omfattar tandreglering, munkirurgi och behandling av tandlossning.  Till specialistvård kommer man med en remiss från hälsocentralens tandläkare.

Byte av tandklinik

Du kan fritt välja den hälsocentral som ska sköta dina tänder. Du kan byta klinik en gång om året.

Meddela bytet skriftligt till den nuvarande och den nya tandkliniken. En påbörjad behandling slutförs på den klinik, där den påbörjades. Bytet sker vid början av följande vårdåtgärd.

Att sköta ärenden i stället för en annan person

Då du sköter ärenden i stället för en annan person som fyllt 15 år skall du ha ett skriftligt lov av i fråga varande person för att få göra det. Du kan inte boka tid eller få några som helst uppgifter angående en annan person om du inte har en undertecknad skriftlig fullmakt av personen du företräder.

Fullmakt för att sköta ärenden i stället för en annan

Läs mer

Om tandvård och munhälsa i länkarna nedan från Tandläkarförbundet och Institutionen för odontologi vid Helsingfors universitet.