Tandvård

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Borgå stads tjänster under coronavirusepidemin


Munhälsovårdens icke brådskande tidsbokningar är annullerade under tiden 20.4–30.8.2020. Icke brådskande men nödvändig vård sköts begränsat ( ss. fortsatt vård av rotfyllning, kirurgiska remisspatienters vård, barn och ungas granskningar och tandreglering). Munhälsovården tar kontakt med patienterna, som nämns innan, gällande tidsbokning.

 Akut vård ges på tidsbeställning i Näse tandklinik och för riskgrupperna i Lyceiparkens tandklinik. Centraliserad tidsbeställning: tfn. 019 520 4330 må-fre kl 8–15.

På mottagningen följs klara hygiendirektiv. De som kommer till mottagningen måste vara absolut friska. På två dygn får man inte ha haft luftvägssymptom.


Kundnöjdhet

Enligt hälsostationernas Happy Or Not-förfrågningar var 91 procent av klienterna nöjda med våra tjänster under vecka 11. Tack till alla som besvarade vår förfrågan.

Tandvården omfattar

  • förebyggande tandvård
  • bastandvård
  • begränsad specialtandvård

Första hjälpen ges till alla som lider av akut värk, inflammation, olycksfall eller av annat brådskande skäl.
Specialtandvårdstjänsterna omfattar tandreglering, munkirurgi och behandling av tandlossning.  Till specialistvård kommer man med en remiss från hälsocentralens tandläkare.

Byte av tandklinik

Du kan fritt välja den hälsocentral som ska sköta dina tänder. Du kan byta klinik en gång om året.

Meddela bytet skriftligt till den nuvarande och den nya tandkliniken. En påbörjad behandling slutförs på den klinik, där den påbörjades. Bytet sker vid början av följande vårdåtgärd.

Att sköta ärenden i stället för en annan person

Då du sköter ärenden i stället för en annan person skall du ha ett skriftligt lov av i fråga varande person för att få göra det. Du kan inte boka tid eller få några som helst uppgifter angående en annan person om du inte har en undertecknad skriftlig fullmakt av personen du företräder.

Denna praxis har tagits i bruk från början av oktober 2018 och gäller för 15 år fyllda personer.

Fullmakt för att sköta ärenden i stället för en annan

Läs mer

Om tandvård och munhälsa i länkarna nedan från Tandläkarförbundet och Institutionen för odontologi vid Helsingfors universitet.