Tandvård

Munhälsovårdens icke brådskande tjänster startar sin verksamhet 28.9.2020. I första hand gäller det den vård som blev på hälft i våras och Smidig Mun-kliniken. Även nya kunder tas emot under hösten. Skolelevernas pop up kontroller har redan kommit i gång.

Från och med 7.9.2020 kan man boka tid via munhälsovårdens tidsbeställning, tfn 019 520 4330 (vardagar kl. 8-15).

Läs mer


Kundnöjdhet

Enligt hälsostationernas Happy Or Not-förfrågningar var 97 procent av klienterna nöjda med våra tjänster under vecka 42. Tack till alla som besvarade vår förfrågan.

Tandvården omfattar

  • förebyggande tandvård
  • bastandvård
  • begränsad specialtandvård

Första hjälpen ges till alla som lider av akut värk, inflammation, olycksfall eller av annat brådskande skäl.
Specialtandvårdstjänsterna omfattar tandreglering, munkirurgi och behandling av tandlossning.  Till specialistvård kommer man med en remiss från hälsocentralens tandläkare.

Byte av tandklinik

Du kan fritt välja den hälsocentral som ska sköta dina tänder. Du kan byta klinik en gång om året.

Meddela bytet skriftligt till den nuvarande och den nya tandkliniken. En påbörjad behandling slutförs på den klinik, där den påbörjades. Bytet sker vid början av följande vårdåtgärd.

Att sköta ärenden i stället för en annan person

Då du sköter ärenden i stället för en annan person skall du ha ett skriftligt lov av i fråga varande person för att få göra det. Du kan inte boka tid eller få några som helst uppgifter angående en annan person om du inte har en undertecknad skriftlig fullmakt av personen du företräder.

Denna praxis har tagits i bruk från början av oktober 2018 och gäller för 15 år fyllda personer.

Fullmakt för att sköta ärenden i stället för en annan

Läs mer

Om tandvård och munhälsa i länkarna nedan från Tandläkarförbundet och Institutionen för odontologi vid Helsingfors universitet.