Tandreglering i Borgå

Barnens bett undersöks i 9–10-års ådern. Samtidigt poängsätts eventuellt bettfel. Vid behov följer man bettets utveckling tills poängsättningen kan göras.
Vid Borgå hälsovårdscentral sköts felaktigt bett med poängtal 8-10. Sådana fall är bl.a. stora disproportionaliteter i käkbenen, svåra djupa bett längst fram, styrande korsbett i sidopartierna eller framme, kraftig tandtrånghet och problem med tandsprickning.
Vid behov utförs tandreglering redan på mjölktänder. Då sköts styrande korsbett framme och i sidopartierna för att käken ska kunna växa till sig normalt.

  • Du får en vårdplan som också gås igenom med din vårdnadshavare
  • Tandregleringen är frivillig
  • Om du påbörjar den ska du följa vårdtider och anvisningar. Vården kan avbrytas om du inte följer anvisningarna för tandställningen eller om du har missat en eller flera mottagningstider som du inte annullerat,
  • Om din tandställningsapparat tappas bort och behöver förnyas är du skyldig att betala för den nya.
  • Tandregleringarna räcker i allmänhet i flera år.
  • Du kan själv påverka resultatet genom att följa anvisningarna för apparaterna. Detta gäller även det sista skedet, den s.k. upprätthållande skedet, då du använder en löstagbar apparat med vilken tänderna och bettet hålls på plats.
  • För oanvända och icke annullerade mottagningstider debiteras 50,80 euro (av personer som fyllt 18 år), om orsaken inte varit ett oöverstigligt hinder.