Talterapi

Talterapi hjälper när man behöver eliminera, förebygga och lindra olika störningar i ett barns kommunikation.

Talterapeuten undersöker och rehabiliterar tal, språk, kommunikation och röst. Talterapeuten bedömer också behovet av metoder som stödjer och ersätter tal och kommunikativa hjälpmedel, och styr användningen av dem vid behov.

Talterapi ges barn i rådgivnings- och förskolåldern. Behovet av språklig rehabilitering hos små skolbarn bedöms individuellt. Talterapi ges på barnes dagvårds- eller skolspråk.

Sök talterapi

Till talterapi kommer barnet oftast via rådgivningen, läkare eller dagvården.  Också föräldrarna själva kan kontakta talterapeuten.

Talterapin börjar genom en bedömning. På basis av bedömningen planeras vid behov individuell talterapi, antingen genom uppföljande besök eller periodisk talterapi.

Övningar hemma

Föräldrarna får anvisningar om hur de kan stödja barnets språkliga färdigheter hemma. Dessutom instrueras föräldrarna i individuelle övningar som planerats för barnet.

Ta kontakt