Talkoverksamhet

Invånarföreningar, bostadsaktiebolag och övriga motsvarande aktörer kan hjälpa till att hålla närområden trivsamma och snygga genom att organisera talkoverksamhet på stadens allmänna områden. Talkoverksamhet kan till exempel vara uppsamling av skräp, bekämpning av främmande arter eller krattning i parker. Skräp kan plockas utan en separat anmälan om man inte behöver stadens hjälp till exempel för hämtning av skräp.

Om du vill ordna talkon på stadens allmänna områden, bör du lämna in en skriftlig handlingsplan via den elektroniska ärendehanteringen. Talkoåtgärderna ska vidtas i enlighet med stadens anvisningar. Talkobidrag som staden beviljar kan vara till exempel att avfallssäckar levereras eller att säckar eller högar hämtas bort. Du bör i förväg avtala om avhämtningar med staden. Ytterligare information om sökandet av talkobidrag och villkor finns här.

Borgå stad uppmuntrar invånare att bekämpa främmande arter

Borgå stad deltar i den nationella sommarkampanjen Solotalkot som pågår till söndag den 22 augusti. Runt om i staden har det märkts ut totalt tio objekt för bekämpning av jättebalsamin och blomsterlupin där man kan fritt rensa dem bort eller slå dem. Dessa objekt är utmärkta med Solotalkot-skyltar. Noggrannare lägen och närmare verksamhetsanvisningar finns på kampanjsidor.