Talkoverksamhet

Som talkoverksamhet betraktas exempelvis

  • Att skräp i naturen samlas upp i säckar.
  • Att löv och andra döda växtrester på gräsmattorna i parker krattas ihop till högar.
  • Att röjningsavfall samlas i högar som kan transporteras bort med traktor. Rotändorna i små träd och buskar samt grenstammar ska placeras parallellt i högarna.
  • Att främmande arter, exempelvis blekbalsamin, rycks upp med rötterna och placeras i säckar.

Staden hjälper till genom att avhämta högarna eller säckarna. Du bör i förväg avtala om saken med någon som representerar staden.

Om du vill utföra arbeten för att förbättra närmiljön på stadens allmänna områden, bör du lämna in en skriftlig handlingsplan.

Via den elektroniska ärendetjänsten kan du sända in din idé eller en handlingsplan för kulturmiljötalko eller parkfadderverksamhet.

Lista över talkoområden 2020

De områden där man får utföra talkoarbete för att bekämpa främmande arter på Borgå stads mark, utan att be om tillstånd av markägaren, finns listade på Terve askel luontoon -projektets internetsidor.

Vårens städjippo

  • Varje vår ordnar staden ett städjippo i glesbygdsområdena.
  • Talkot går ut på att man samlar upp skräp i skogar och parker, vid bäckar och vägrenar.
  • Säckar kan avhämtas från miljövårdsbyrån.
  • Miljövårdsbyrån delar ut sopsäckar och ordnar med transport av dem någon särskilt angiven fredag varje år.