Sysselsättningstjänster

Hos Borgå stads sysselsättningstjänster får du omfattande handledning i att hitta sysselsättning. Vi hjälper dig med att kartlägga dina möjligheter i arbetslivet. Vi hjälper med att förbättra dina färdigheter i själva arbetssökningsprocessen. Vi ger råd om hur du kan hitta arbetsplatser och uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder individuella tjänster för sysselsättningsfrämjande rehabilitering. Det är vår uppgift att få alla med i arbetslivet.

Dessutom ger vi företag, föreningar och de olika sektorerna inom kommunen råd i frågor kring bl.a. löneunderstöd, arbetsprövning och läroavtal.

Ett kommunförsök överför en del av klienterna hos arbets- och näringsbyrån till Borgå stads tjänster

Borgå stad deltar i ett kommunförsök med sysselsättning 1.3.2021–30.6.2023. I och med försöket övergick personalen på arbets- och näringsbyrån till Borgå stad och nästan 2600 arbetslösa och tidigare klienter hos arbets- och näringsbyrån blev klienter hos stadens sysselsättningstjänster. 

Kommunförsökets tjänster är för dig om du finns i minst en av de följande grupperna:

  • du är under 30 år
  • du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning och du får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA
  • du har inte finska eller svenska som modersmål eller du har något annat medborgarskap än finskt.

Målet med kommunförsöket är:

  • att förbättra sysselsättning av arbetslösa arbetssökande och främja deras tillträde till utbildning eller andra tjänster
  • att hitta nya lösningar för tillgång till kunnig arbetskraft
  • att integrera sysselsättnings-, social- och hälsovårdstjänsterna till fördel för klienten.

Kommunförsök med sysselsättning

Vanliga frågor om kommunförsöket för sysselsättning

Kontaktuppgifter

Telefonrådgivning må–fr kl. 9–15: 040 525 8035

Offentlig e-post: tyollisyys@porvoo.fi

Besöksadress: Linnankoskigatan 32, 06100 Borgå (tredje våning), öppet tisdagar och torsdagar kl. 9–12, 13–15

Postbrev: Kommunförsöket i Borgå, PB 23, 06101 Borgå

Behöver du hjälp med att söka arbete?

Du får en personlig jobbcoach som hjälper dig med arbetssökandet. Coachen hjälper dig med att utarbeta en sysselsättningsplan, funderar över dina alternativ för sysselsättning med dig och ger råd i myndighetsärenden. Jobbcoachen håller regelbunden kontakt med dig. Om du vill kontakta din jobbcoach, kan du lämna en kontaktbegäran i Mina e-tjänster.

Gör så här om du blir arbetslös

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån senast den första dagen du är arbetslös. Du kan anmäla dig som arbetslös arbetssökande på nätet via Mina e-tjänster eller genom att fylla i blanketten i pappersform. Efter anmälan styr TE-byrån dig till antingen Borgå stads sysselsättningstjänster eller TE-byråns tjänster. Sysselsättningstjänster hos staden och TE-byrån är desamma.

Gör så här om du blir arbetslös

Våra tjänster för främjande av sysselsättning

Navigatorn, för alla under 30 år

Navigatorn ger information och råd kring studiemöjligheter och yrkesval, arbetssökande och försörjning, boende, smidig vardag och ekonomi, välmående samt fritidsmöjligheter. Personlig handledning i olika livssituationer, även riktad gruppverksamhet.

Arbetssökningstjänster

Vill du fördjupa dina kunskaper genom att delta i arbetsprövning eller sysselsättning med lönesubvention? Vi hjälper dig med att söka arbete och kartlägga lämpliga arbetsplatser. Tjänsterna är avsedda för arbetslösa arbetssökande i Borgå.

Handledning i arbetssökning

I handledning i arbetssökning lär du dig att skriva ett CV och självständigt söka arbete. Läs mer om handledning i arbetssökning.

Arbetsriktad rehabilitering

Vi erbjuder flera slags social-, hälsovårds-, rehabiliterings- och utbildningstjänster för dig som har varit utanför arbetslivet i en lång tid.

Sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP).

Samservicen hjälper när du behöver individuellt stöd för sysselsättning. Servicen erbjuder möjligheter att kartlägga klientens hinder för sysselsättning samt möjligheter för arbetsriktad rehabilitering, utbildning och arbete. Du arbetar tillsammans med sakkunniga inom olika sektorer, t.ex. experter från arbets- och näringsbyrån, socialhandledare, socialarbetare, hälsovårdare, läkare eller FPA:s rehabiliteringsrådgivare.

Rehabiliterande arbetsverksamhet:

  • stöder i rehabilitering för arbetslivet
  • hjälper med tillträdet till arbete, utbildning eller arbetskraftsservice
  • ger dig bättre kontroll över livet och handlingsförmåga.