Dessa kan även intressera dig

Svinö skyddsområde

Skyddsområde i sydspetsen av Svinö ägs av Borgå stad. Området blev fridlyst av Nylands länsstyrelse 14.12.1990. Där finns gammal granskog och klibbalslundar. Skyddsområdets areal är 15 hektar, och det ingår i nätverket Natura 2000.