Svenskspråkiga utbildningssektionen

Svenskspråkiga utbildninssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Sektionen sammanträder under våren följande dagar:

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Anette Karlsson.