Svenska sektionen vill att nya enhetsskolan heter Strömborgska skolan