Svara på enkäten: Vad tycker du är ett värdefullt, byggt område i Borgå