Svar till de oftast ställda frågorna om användning av vatten

Uppdaterat 10.1.2017 kl. 12:15

Vattnet i Borgå kan användas normalt

Borgå stads hälsoskyddsmyndighet upphävde uppmaningen att koka dricksvattnet tisdagen 10.1.2017 kl. 11. Vattnet kan igen användas normalt.

Ibruktagande av iskubsautomater och dryckautomater efter att en uppmaning att koka dricksvattnet har upphävts

Iskubsautomaterna ska tömmas och rengöras. Maskinerna rengörs enligt tillverkarens anvisningar med ren borste och diskmedel. I iskubsautomater samt i apparater och rör där vattnet står stilla, bildas lätt s.k. biofilm, där bakterierna hålls kvar. Borstning är en nödvändig åtgärd för att avlägsna biofilmen. Om det i apparaten finns delar som man inte kommer åt med en borste, kan man för desinficering använda klor som fås på apoteket, och då ska anvisningarna följas. Apparaterna sköljs, och man låter dem torka. Då det gäller läskautomater, ska man försäkra sig om att det gamla vattnet och den blandade drycken avlägsnas innan apparaten används.

Ibruktagandet av torra ytor och apparater förutsätter inga speciella åtgärder, även om apparaterna hade tvättats med kranvatten under den tid som uppmaningen att koka vattnet var i kraft.

Jag har inte använt kranvatten under den tiden uppmaningen att koka dricksvattnet har varit i kraft, vad borde jag nu göra?

Om du inte alls använt kranvatten under de senaste dagarna, låt vattnet rinna tills det är kallt, innan du använder det som dricksvatten. Detta gäller alltid när kranvattnet inte har använts under en längre tid.

Vad betyder E.coli-bakterier i vattenprov? 

I ett vattenprov från Kvarnbackens vattentorn måndag 2.1.2017 påträffades E.coli-bakterier, vilket tyder på förorening från avföring. Resultaten från vattenprovet blev färdiga tisdag 3.1.2017. Halten E.coli-bakterier i provet var mycket låg. Den här bakterien är en indikatorbakterie, som tyder på att det i vattnet kan finnas förorening från avföring.

Hälsoskyddsmyndigheterna har dagligen tagit vattenprover från olika delar av vattenledningsnätet, från vattentäkterna och vattentornen sedan den 3 januari. I de vattenprover som tagits under de senaste dagarna har inga tecken på avföringsbakterier påträffats. För säkerhets skull tog myndigheterna 3.1.2017 prover från Kvarnbackens vattentorn också för analyser av avföringsrelaterade sjukdomsalstrande kampylobakterier och virus. Analyserna blev färdiga tisdagen 10.1, och enligt resultaten fanns det inga kampylobakterier, norovirus eller sapovirus i proverna. Hälsotjänsterna har inte heller konstaterat någon ökning av antalet sjukdomsfall.

I ljuset av denna information finns det inga grunder att misstänka att vattnet skulle medföra någon sanitär olägenhet för användarna. Därför kan uppmaningen att koka vattnet upphävas.

Klorering av vattnet i Kvarnbackens vattentorn har utförts också måndagen den 9 januari, varför vattnet fortsättningsvis kan lukta klor.  

Hur fortsätter utredningen? 

Borgå vatten har undersökt vattentornens, vattentäkternas och vattenledningsnätet tekniska skick, men orsaken till problemet har inte klarnat. Borgå vatten fortsätter att utreda orsaken till problemet och hälsoskyddsmyndigheterna fortsätter att ta vattenprover från vattentornen, vattentäkterna och vattenledningsnätet enligt en ökad provtagningsfrekvens.

Varför informerade man först 3.1.2017 om de prov som togs 2.1.2017? 

Det räcker minst ett dygn innan provresultaten är klara. 

Delas vatten ut någonstans? 

Den provisoriska distributionen av dricksvatten upphör i dag tisdag kl. 16. Vatten distribueras på följande platser:

  • Borgå torg
  • Vattenverkets gårdsplan, Mästarvägen 2
  • Vårberga köpcentrum, Sampovägen 1
  • Ånäshallen, Sjötullsgatan 3
  • S-Market Näse, Vinnarvägen
  • Pääskytien yläaste, Bofinksvägen 5 

Egna vattenkärl bör tas med.