Styrgrupp för främjande av hälsa och välfärd

Styrgruppen för främjandet av hälsa och välfärd (välfärdsarbetsgruppen) har som uppgift att:

  • bereda ärenden för ledningsgruppen för främjandet av välfärd och hälsa
  • bereda ibruktagandet av välfärdsberättelsen
  • ge information om befolkningens hälsa och välfärd
  • komma med förslag till uppföljningsindikatorer
  • koordinera samarbete mellan olika sektorer och utomstående aktörer
  • nämna kommunens interna temagrupper för välfärden och koordinara deras arbete i enlighet med stadens strategi
  • tillsammans med sektorerna utveckla god praxis för att främja hälsa och stöda professionell välfärdskunskap
  • koordinera förhandsbedömning (IVA, Bedömningen av konsekvenser på människor)

Medlemmar för välfärdsarbetsgruppen