Styrgrupp för främjande av hälsa och välfärd

Styrgruppen för befrämjande av hälsa och välfärd (HYRY)

  • vägleder och leder välfärdsarbetsgruppernas arbete i enlighet med stadens strategi
  • definierar arbetsgruppernas arbetsfält och uppgiftsområden och vid behov styr arbetets tyngdpunkter
  • samlar och utser de nödvändiga andra arbetsgrupperna, till vilka förberedande uppgifter i samband med välfärdsarbete kan delegeras, inbegripet ad hoc-grupper (visstid för exakta behov)
  • bidrar till att se till att praktisk verksamhet främjas inom de olika sektorerna och samlar in information om genomförandet
  • vägleder och leder utarbetandet av välfärdsrapporten och den årliga rapporteringen och välfärdsplanen
  • säkerställer indikatorer och inkludering som del i annan programplanering, strategi och budget,

Stadsdirektören utser medlemmarna i styrgruppen. Sektordirektörerna turas om som ordförande och välfärdskoordinatorn är sekreterare. De övriga medlemmarna fastställs i augusti 2021.