Studerandes praktikperioder

Äldreomsorgen och handikappservicen erbjuder möjligheter till praktikperioder t.ex. inom hemvård och inom omsorg dygnet runt.


Efter avslutad praktikperiod kan studeranden ge respons om perioden och den erhållna handledningen via denna länk.