Studerandes praktikperioder

Äldreomsorgen och handikappservicen erbjuder möjligheter till praktikperioder på de olika enheterna. Efter avslutad praktikperiod kan studeranden ge respons om perioden och den erhållna handledningen via denna länk.

Min respons till stadens äldreomsorg och handikappservice