Studerandehälsovård

Studerandehälsovården stödjer och främjar självständighet, studieförmåga, sunda levnadsvanor, god fysisk och mental hälsa under studietiden. Genom hälsorådgivning förhindras också mobbning.

Du kan utnyttja hälsovårdens tjänster när du studerar i skolor som är belägna i Borgå oberoende av din hemort.  Tjänsterna är avgiftsfria för studerande under 18 år.

Tjänsterna erbjuds till:

  • studerande i gymnasierna
  • studerande som bedriver yrkesstudier på andra stadiet
  • studerande i yrkeshögskolor
  • studerande i andra skolor, såsom Edupoli och Borgå Folkakademi.

Tandvård

Ta kontakt

Hälsovårdarna är anträffbara i gymnasierna och yrkesskolorna under skoldagen varje dag. Mottagningstiderna meddelas vid läsårets början. Mottagningen finns i skolbyggnaderna.