Studerandehälsovård

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om personen har ett medicinskt hinder för det eller är under 12 år gammal.


Studerandehälsovården stödjer och främjar självständighet, studieförmåga, sunda levnadsvanor, god fysisk och mental hälsa under studietiden. Genom hälsorådgivning förhindras också mobbning.

Du kan utnyttja hälsovårdens tjänster när du studerar i skolor som är belägna i Borgå oberoende av din hemort.  Tjänsterna är avgiftsfria för studerande under 18 år.

Tjänsterna erbjuds till: studerande i gymnasierna, studerande som bedriver yrkesstudier på andra stadiet, studerande i yrkeshögskolor, studerande i andra skolor, såsom Careeria och Borgå folkakademi.

Ta kontakt

Hälsovårdarna är anträffbara i gymnasierna och yrkesskolorna under skoldagen varje dag. Mottagningstiderna meddelas vid läsårets början. Mottagningen finns i skolbyggnaderna.