Studerandehälsovård

Skol- och studerandehälsovården ger telefonrådgivning

Skol- och studerandehälsovårdens studerande och deras vårdnadshavare som har frågor eller är oroade kan ringa till numret 040 488 9402. Numret betjänar från och med tisdag 17.3, mån–tor kl. 8–16 och fre kl. 8–14. Tillsvidare går det också att kontakta skolans egna hälsovårdare.


Studerandehälsovården stödjer och främjar självständighet, studieförmåga, sunda levnadsvanor, god fysisk och mental hälsa under studietiden. Genom hälsorådgivning förhindras också mobbning.

Du kan utnyttja hälsovårdens tjänster när du studerar i skolor som är belägna i Borgå oberoende av din hemort.  Tjänsterna är avgiftsfria för studerande under 18 år.

Tjänsterna erbjuds till:

  • studerande i gymnasierna
  • studerande som bedriver yrkesstudier på andra stadiet
  • studerande i yrkeshögskolor
  • studerande i andra skolor, såsom Edupoli och Borgå folkakademi.

Tandvård

Ta kontakt

Hälsovårdarna är anträffbara i gymnasierna och yrkesskolorna under skoldagen varje dag. Mottagningstiderna meddelas vid läsårets början. Mottagningen finns i skolbyggnaderna.