Studerande och forskning

Ansökan om forskningstillstånd

För forskning och lärdomsprov inom tjänster inom småbarnspedagogik ska sökas forskningstillstånd. Lärdomsprov kan även beröra avtal om projekt mellan verksamhetsenheten och yrkeshögskolor eller universitet.

Använd blanketten ”Ansökan om forskningstillstånd”. För ansökan fyll i blanketten elektroniskt, skriv ut och underteckna.

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten med forskningsplan per e-post till chefen för tjänster i småbarnspedagogik. Skriv ”Ansökan om forskningstillstånd” som ämne.