Studerande och forskning

Ansökan om forskningstillstånd

För forskning och lärdomsprov inom social- och hälsovårdssektorn ska sökas forskningstillstånd. Lärdomsprov kan även beröras av avtal om projekt mellan verksamhetsenheten och yrkeshögskolor eller universitet. Forskningstillstånden koordineras av social- och hälsovårdssektorns administration, och tillstånden behandlas av ledningsgruppen.

För ansökan ska du använda blanketten Ansökan om forskningstillstånd. Fyll i blanketten elektroniskt, skriv ut och underteckna.

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten med tillhörande bilagor antingen med e-post till SOTEkirjaamo@porvoo.fi eller med brevpost till adressen

Borgå stad
Social- och hälsovårdssektorn
Stadshusgatan 5 B
06100 Borgå

Rubricera e-posten eller märk kuvertet med "Ansökan om forskningstillstånd".

När arbetet är slutfört, ska studeranden lämna ett exemplar av det färdiga lärdomsprovet till den medverkande enheten. Den som utarbetat ett lärdomsprov kan också inbjudas till olika interna utbildningar för att presentera sitt arbete.

Ytterligare information:

Utvecklingschef Päivi Mäkimartti
Kontaktuppgifter

Äldreomsorg och handikappservice, planerare Nina Nyholm
Kontaktuppgifter