Studera finska eller svenska

Du kan studera finska och svenska på språkkurser som ordnas av olika läroinrättningar, medborgarinstitutet och organisationer.

Du kan också kombinera språkstudier med olika hobbyer. I medborgarinstitutets utbud finns hobbygrupper som har planerats enkom med tanke på invandrare.

Språkkurser

Språkkaféer och diskussionscirklar

Kombinera hobby och språkstudier

Studera på nätet