Strukturförändringen inom äldreomsorgen fortsätter – kortvården koncentreras till Näse och satsningar görs på hemrehabilitering