Strömborgska skolan och Eklöfska skolan nådde taklagshöjd