Strategiutkastet Drömmarnas Borgå 2030 blev färdigt