Strategin och utvecklingen av centrumet

Hurdant är ett trivsamt och dragningskraftigt stadscentrum? Hurdana affärsbyggnader eller bostäder borde det byggas i området? Och hur borde trafiken ordnas? 

Centrumområden i Borgå, den östra stadskärnan, Västra åstranden och Gamla stan i Borgå bildar en helhet vars utveckling och dragningskraft avgör hur hela staden utvecklas. Därför är det viktigt att man kan säkerställa utvecklingsförutsättningarna särskilt för det östra centrumområdet och därtill anknytande Empireområdet. 

Arbetet med utvecklingen av centrumet har en nära anknytning till stadens strategiarbete. 

Ta del av arbetet hur centrumet utvecklas