Strategi, program och utredningar

Den strategi för Borgå stad som stadsfullmäktige godkänt och de program som förtroendeorganen  godkänt styr utvecklingen och verksamheten i staden.